SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 49. Četvrtak, 13. prosinca 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

158.

Na temelju članka 53. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 33/12), točke VI. Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2012. godini (»Narodne novine« broj 52/12), članka 7. stavak 2. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2012. godinu, (»Narodne novine« broj 52/12), članka 28. točke 22., a u vezi s člankom 65.stavak 6. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 85. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska

skupština Primorsko-goranske županije na 35. sjednici održanoj 13. prosinca 2012. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu
financiranja pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva, visini novčanog iznosa
za podmirenje troškova i rasporedu sredstava jedinicama lokalne samouprave za pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2012. godini

I.

U Odluci o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva, visini novčanog iznosa za podmirenje troškova i rasporedu sredstava jedinicama lokalne samouprave za pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2012. godini (»Službene novine PGŽ« broj 26/2012), tablica iz točke V. (Prilog) mijenja se i glasi:

GRAD/OPĆINA

Planirani broj korisnika

Iznos sredstava za 2012. godinu

Grad Cres

2

1.700

Grad M. Lošinj

26

22.100

Grad Crikvenica

54

45.900

Vinodolska
općina

12

10.200

Grad Novi
Vinodolski

31

26.350

Općina Lopar

6

5.100

Grad Rab

8

6.800

Općina Vrbnik

0

0

Općina Omišalj

19

16.150

Općina Punat

3

2.550

Općina Malinska- Dubašnica

0

0

Općina Dobrinj

3

2.550

Općina Baška

2

1.700

Grad Krk

5

4.250

Općina Matulji

21

17.850

Grad Opatija

35

29.750

Općina Lovran

8

6.800

Općina Mošć. Draga

1

850

Grad Delnice

177

150.450

Grad Vrbovsko

66

56.100

Općina Mrkopalj

34

28.900

Općina Brod Moravice

144

122.400

Općina Skrad

97

82.450

 

Općina Fužine

9

7.650

Općina Klana

27

22.950

Općina Lokve

96

81.600

Općina Ravna Gora

23

19.550

Grad Rijeka

806

685.100

Općina Čavle

19

16.150

Općina Viškovo

30

25.500

Grad Kraljevica

8

6.800

Grad Kastav

16

13.600

Općina Kostrena

5

4.250

Općina Jelenje

22

18.700

Grad Bakar

38

32.300

Grad Čabar

43

37.100

UKUPNO

1.896

1.612.150

II.

U članku VI. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Do kraja tekuće godine jedinice lokalne samouprave podnose izvještaj o namjenskom trošenju sredstava iz točke I. ove Odluke, odnosno dostavljaju presliku financijske kartice proračunskog računovodstva ili popisnu listu korisnika s potpisom korisnika iz koje je razvidna pojedinačna isplata sredstava pomoći za ogrjev za 2012. godinu.«

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-59

Rijeka, 13. prosinca 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr