SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 49. Četvrtak, 13. prosinca 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

153.

Na temelju članka 43. stavka 2. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 35. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2012. godine, donijela je

PLAN
davanja koncesija na pomorskom dobru
za 2013. godinu

Članak 1.

Plan davanja koncesija na pomorskom dobru za 2013. godinu (dalje u tekstu: Plan) sadrži:

a) planirani broj koncesija,

b) vrstu svake koncesije,

c) rokove na koje se pojedine koncesije planiraju dati,

d) pravnu osnovu za davanje koncesije,

e) procijenjenu godišnju naknadu za pojedinu koncesiju.

Članak 2.

Primorsko-goranska županija planira u 2013. godini dodijeliti koncesije na pomorskom dobru kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

Za provedbu Plana novčana sredstva se osiguravaju u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2013. godinu.

Članak 4.

Za stručno-administrativne poslove provođenja Plana zadužen je Upravni odjel za pomorstvo, promet i turizam Primorsko-goranske županije.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/8

Ur. broj 2170/1-01-01/4-12-48

Rijeka, 13. prosinca 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

 

Plan davanja koncesije na pomorskom dobr  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr