SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 48. Petak, 7. prosinca 2012.
OPĆINA PUNAT

37.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09) Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 4. prosinca 2012. godine donosi

VJERODOSTOJNO TUMAČENJE

ČLANKA 85. STAVKA 3.
ODLUKE O DONOŠENJU UPU 3
- GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA N1
- CENTRALNO NASELJE PUNAT

Radi različitog tumačenja i primjene odredbe članka 85. stavka 3. Odluke o donošenju UPU 3 - građevinsko područje naselja N1 - centralno naselje Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 34/10 i 12/12) (u daljnjem tekstu Odluka) donosi se sljedeće vjerodostojno tumačenje:

Rekonstrukcija postojećih građevina temeljem članka 85. stavka 3. Odluke odnosi se na rekonstrukciju/dogradnju dijela građevine do iskorištenja maksimalnih prostornih parametara. U slučaju kad je građevna čestica dovoljno velika (kada postoji neiskorišten kig i kis) moguća je dogradnja dijela građevine na istoj građevnoj čestici do iskorištenja maksimalnih prostornih parametara.

Na predmetni zahtjev moguće je primijeniti i odrednice članka 85. stavka 4. Odluke, a koje se odnose na interpolaciju građevina ovisno o vrsti i tipologiji građevine koji su definirani člankom 46. Odluke.

Klasa: 021-05/12-01/7

Ur. broj: 2142-02-01-12-8

Punat, 4. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=811&mjesto=51521&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr