SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 47. Petak, 30. studenog 2012.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

45.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 29. studenoga 2012., donosi

II. IZMJENU PLANA
gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu

Članak 1.

U Planu gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu (»Službene novine PGŽ«, broj 03/12 i 23/12) članak 3. mijenja se i glasi:

»U 2012. godini financirati će se gradnja komunalnih vodnih građevina na području Općine Mošćenička Draga u ukupnom procijenjenom iznosu od 242.000,00 kuna i to kako slijedi:

Redni broj

Opis

Procijenjena
vrijednost
ulaganja (kn)

Izvor sredstava u kn

1.

Kanalizacija Brseč - projektna
dokumentacija

2.000,00

4 - koncesije dimnjačari-2.000,00

2.

Vodovod Kraj - idejni projekt

0,00

3.

Vodovod - naselje Klančac - Brseč -
izgradnja

40.000,00

7 - prihodi od prodaje nefinancijske
imovine-40.000,00

4.

Vodovod Rovini - Baldac -
izgradnja

75.000,00

7 - prihodi od prodaje nefinancijske
imovine-75.000,00

5.

Vodovod Golovik - izgradnja

40.000,00

7 - prihodi od prodaje nefinancijske
imovine-40.000,00

6.

Kanalizacija - Ulica Barba Rike, Mošćenička Draga - izgradnja

85.000,00

7 - prihodi od prodaje nefinancijske
imovine-64.000,00
8 - kapitalne donacije-21.000,00

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovog članka financirat će se iz izvora i u iznosima kako slijedi:

1. prihodi od prodaje nefinancijske imovine - 219.000,00 kn

2. koncesije dimnjačari - 2.000,00 kn

3. kapitalne donacije - 21.000,00 kn«

Članak 2.

Ova Izmjena Plana stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 325-01/12-01/01

Ur. broj: 2156/03-02-12-3

Mošćenička Draga, 29. studenoga 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik

Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr