SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 47. Petak, 30. studenog 2012.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

42.

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 2. u svezi članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09), članka 14. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 57/11) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 29. studenoga 2012., donosi

II. IZMJENU PROGRAMA
javnih potreba socijalne skrbi
u Općini Mošćenička Draga za 2012. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba socijalne skrbi u Općini Mošćenička Draga za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/11 i 23/12):

- članak 2. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Pomoć osobama s invaliditetom. . . . . . . 8.000,00 kn

- novčana pomoć za podmirenje troškova visokoškolskog obrazovanja«

- članak 2. točka 3. mijenja se i glasi:

» 3. Posebne oblike pomoći. . . . . . . . . . . . . 45.000,00 kn

- pomoć za novorođenu djecu - 30.000,00 kn

- pomoć za djecu s teškoćama u razvoju - 2.000,00 kn

- pomoć za kupnju školskih knjiga - 2.000,00 kn

- jednokratne pomoći - 7.000,00 kn

- pomoć za nabavu opreme za osobe s invaliditetom
i osobe s poteškoćama u razvoju i nabavku
lijekova - 4.000,00 kn«

Članak 2.

Ova Izmjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 550-01/11-01/03

Ur. broj: 2156/03-02-12-3

Mošćenička Draga, 29. studenoga 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik

Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr