SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 47. Petak, 30. studenog 2012.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

41.

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 2. u svezi članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09), članka 76. stavka 4. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 29. studenoga 2012., donosi

I. IZMJENU PROGRAMA
javnih potreba u sportu
u Općini Mošćenička Draga za 2012. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u sportu u Općini Mošćenička Draga za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/11) članak 3. mijenja se i glasi:

»Za poslove, djelatnosti i aktivnosti iz članka 1. ovog Programa Općina Mošćenička Draga u Proračunu za 2012. godinu osigurava sredstva koja će se kao tekuće donacije rasporediti za sljedeće aktivnosti:

1. NK »Draga« - za redovnu
djelatnost i natjecateljske aktivnosti
. . . . . . . 188.500,00 kn

2. Jedriličarski klub »Orion« -
za redovnu djelatnosti
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.000,00 kn

3. Boćarski klub »Draga« -
za redovnu djelatnost i natjecateljske
aktivnosti
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00 kn

4. ostalim sportskim klubovima
i udrugama - za redovnu djelatnost
inatjecateljske aktivnosti
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,00 kn

5. sportske manifestacije. . . . . . . . . . . . . . . . 12.000,00 kn

Članak 2.

Ova Izmjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 620-01/11-01/01

Ur. broj: 2156/03-02-12-2

Mošćenička Draga, 29. studenoga 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik

Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=810&mjesto=51417&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr