SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 47. Petak, 30. studenog 2012.
GRAD VRBOVSKO

40.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11), članka 40. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine«, broj 27/09 i 31/ 09) i članka 62. stavak 2. Odluke o komunalnom redu (»Službene novine«, broj 27/12.) gradonačelnik Grada Vrbovskog je dana 15. listopada 2012. godine donio sljedeći

PRAVILNIK
o iskaznici komunalnog redara

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o iskaznici komunalnog redara (u daljnjem tekstu: Pravilnik) određuje se oblik, sadržaj i način izdavanja iskaznice komunalnog redara u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Vrbovskog.

Članak 2.

Iskaznica komunalnog redara (u nastavku teksta: iskaznica) izrađuje se na papiru bijele boje, dimenzija 90 x 70 mm i zaštićuje se prozirnim plastičnim omotom. Tekst na iskaznici ispisan je crnom bojom.

Članak 3.

Prednja strana iskaznice iz članka 2. ovog Pravilnika sadrži:

- grb Republike Hrvatske u gornjem lijevom kutu i grb Grada Vrbovskog u gornjem desnom kutu iskaznice,

- natpis Republika Hrvatska, Županija Primorsko-goranska, Grad Vrbovsko, Jedinstveni upravni odjel,

- naziv: »službena iskaznica komunalnog redara«,

- mjesto za fotografiju, veličine 28 x 32 mm, preko koje je u donjem lijevom kutu otisnut pečat Jedinstvenog upravnog odjela,

- ime i prezime nositelja iskaznice.

Na poleđini iskaznice nalazi se datum izdavanja iskaznice, evidencijski broj, potpis pročelnika i pečat Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 4.

Iskaznicu komunalnog redara izdaje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

O izdanim iskaznicama vodi se evidencija u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži ime i prezime komunalnog redara kojem je izdana iskaznica, evidencijski broj, datum izdavanja, datum povratka odnosno poništenja iskaznice, potpis komunalnog redara te odjeljak za napomenu.

Članak 5.

Iskaznica se smije koristiti samo u svrhu obavljanja poslova komunalnog nadzora u okvirima zakonske i drugim propisima utvrđene nadležnosti komunalnog redara.

Svaka zlouporaba iskaznice predstavlja povredu službene dužnosti.

Članak 6.

Komunalni redar koji izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje, obvezan je o tome odmah obavijestiti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

Nova iskaznica izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica proglašena nevažećom u »Službenim novinama PGŽ«.

Članak 7.

Komunalni redar kojemu prestaje radni odnos u Jedinstvenom upravnom odjelu, obvezan je s danom prestanka radnog odnosa, iskaznicu predati pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela te se ista vraćena iskaznica poništava i pohranjuje.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-04/12-01-49

Ur. broj: 2193- 01-02/12-01

Vrbovsko, 15. listopada 2012.

GRADONAČELNIK

Željko Mirković, dipl. polit., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr