SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 47. Petak, 30. studenog 2012.
GRAD VRBOVSKO

39.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst,110/04, 178/04, 38/ 2009, 79/2009, 153/2009, 153/2009, 49/2011, 84/2011 i 90/ 2011) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09, 31/09 i 43/10) Gradsko Vijeće Grada Vrbovskog na 34. sjednici održanoj 29. studenoga 2012. godine, donosi

III . IZMJENA PROGRAMA
građenja objekata komunalne infrastrukture
na području Grada Vrbovskog za 2012. godinu

Članak 1.

Ova Izmjena programa utvrđuje građenje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog, sadrži opis i opseg radova, procjenu troškova gradnje pojedinih objekata kao i iznose i izvore financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Izmjene programa u 2012. godini za:

- javne površine

- nerazvrstane ceste

- groblja

- javnu rasvjetu

- odlaganje komunalnog otpada

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje stavaka III. Izmjene programa građenja komunalne infrastrukture ostvaruju se iz slijedećih izvora prihoda:  

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 4.

Provedba izvođenja radova vršit će se na temelju stvarnih potreba i mogućnosti, a sve u skladu s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih u članku 2. ove Izmjene programa.

Članak 5.

Ovaj program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/12-01-16

Ur. broj: 2193-01-01/12-01

Vrbovsko, 29. studenoga 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Dražen Mufić, dipl. ing., v. r.

 

III. Izmjena Programa građenja objekata   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr