SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 47. Petak, 30. studenog 2012.
GRAD VRBOVSKO

36.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09., 31/09. i 43/10.) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici 29. studenoga 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Grada
Vrbovskog u kulturi za 2012. godinu

Članak 1.

U članku 4. Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2012. godinu (»Službene novine PGŽ«, broj 53/11) mijenja se dio programa pod II. Donacije udrugama točka »19. Župa Vrbovsko za postavljanje vitraja u crkvi Sv. Ivana Nepomuka« koja sada glasi:

« 19. Župa Vrbovsko za postavljanje centralnog grijanja u crkvi Sv. Ivana Nepomuka«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 610-01/12-01-8

Ur. broj: 2193-01-01/12-1

Vrbovsko, 29. studenoga 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr