SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 47. Petak, 30. studenog 2012.
GRAD VRBOVSKO

34.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09, 63/11, 130/11) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 27/09, 31/09. i 43/10), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na 34. sjednici održanoj 29. studenoga 2012. godine, donijelo je

II. IZMJENU PLANA
gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini

Članak 1.

Ovim se Izmjenom Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje godišnji plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini koje se planiraju graditi na vodoopskrbnom području javnog isporučitelja vodne usluge Komunalca d.o.o., Željeznička 1A., Vrbovsko prema njegovom planu, procijenjeni iznosi ulaganja za gradnju komunalnih vodnih građevina iz Plana i izvori financiranja.

Članak 2.

Pod komunalnim vodnim građevinama iz članka 1. ovoga Plana podrazumijevaju se građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju.

Gradnja građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se u 2012. godini u procijenjenom iznosu od 1.681.000,00 kuna (slovima: jedanmilijunšeststotinaosamdesetijednatisućakuna).

Članak 3.

Na području Grada Vrbovskog u 2012. godini financirat će se gradnja sljedećih građevina za javnu vodoopskrbu, te javnu odvodnju, kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 4.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/12-01-18

Urbroj: 2193-01-01/12-01

Vrbovsko, 29. studenoga 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 

II. Izmjena Plana gradnje komunalnih vod  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr