SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 47. Petak, 30. studenog 2012.
GRAD VRBOVSKO

33.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 110/04, 178/04, 38/ 2009, 79/2009, 153/2009, 153/2009, 49/2011, 84/2011 i 90/ 2011) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09, 31/09 i 43/10) Gradsko Vijeće Grada Vrbovskog na 34. sjednici održanoj 29. studenoga 2012. godine donosi

II. IZMJENU PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Vrbovskog za 2012. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Ovom izmjenom programa utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2012 .godinu, opis i opseg radova, kao i iznosi i izvori financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje II. Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog u 2012. godini za:

- javne površine

- nerazvrstane ceste

- groblja

- javnu rasvjetu

II. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje stavaka II. Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture ostvaruju se iz slijedećih izvora prihoda:  

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 4.

Za ostvarenje Izmjene programa ovlašćuje se Gradonačelnik i Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela.

Provedba izvođenja radova vršit će se na temelju stvarnih potreba i mogućnosti, a sve u skladu s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih u članku 2. II. Izmjene Programa.

Članak 5.

Ova Izmjena programa stupa na snagu 8 dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/ 12-01-17

Ur. broj: 2193-01-01/12-01-1

Vrbovsko, 29. studenoga 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 

II. Izmjena Programa održavanja komunaln  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr