SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 47. Petak, 30. studenog 2012.
GRAD KRALJEVICA

52.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04- Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11) i članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12), Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj dana 28. studenoga 2012. godine donosi

PROGRAM
gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice za 2013. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja, javnu rasvjetu.

Članak 2.

Ovim Programom utvrđuje se popis planiranih objekata i procjena troškova gradnje s naznakom izvora financiranja po djelatnostima kako slijedi:


Naziv objekta


Program

Financiranje iz
komunalnog
doprinosa

Financiranje iz
ostalih sredstava Proračuna

Izgradnja i pojačano održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta

326.000

187.000

139.000

Uređenje ceste Žlibina. Predviđa se uređenje raskršća »Put za Banj«, izgradnja ogranka vodovoda i kanalizacije te izmještanje elektro instalacija.

240.000

110.000

130.000

Uređenje prvog privoza Jakovčićeve ulice

86.000

77.000

9.000

Izgradnja groblja

160.000

28.000

132.000

Proširenje groblja Kraljevica. Dodatno proširenje
polja 10 na groblju Kraljevica za 18 grobnih mjesta.

160.000

28.000

132.000

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju
komunalne infrastrukture, priprema zemljišta

675.000

675.000

-

Dovršenje izvedbenog projekta I faze trga sv Nikole (projekt uređenja dijelova ulice Zrinski trg, Braće Radića i Obale kralja Tomislava po natječajnom
rješenju odnosno idejnom projektu)

395.000

395.000

-

Projektna dokumentacija. Dovršetak, spoja
Jakovčićeve i ulice Vrtić, ulice Podfara. Projekti
proširenja groblja Kraljevica i groblja Šmrika, ceste Podbanj, idejni ceste Oštro i drugi manji projekti.

280.000

280.000

Ukupno

1.161.000

890.000

271.000

Članak 3.

Iz namjenskih sredstava za razvoj u cijeni komunalne usluge financirati će se projekti

Građenje objekata i nabavka opreme za
odlaganje komunalnog otpada 828.000

Nabavka opreme za prijevoz putnika. 222.000


Ukupno 1.050.000

Članak 4.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 2.211.000 kuna, od toga iz sredstava komunalnog doprinosa 890.000 kuna, iz sredstava vodnog doprinosa u iznosu od 20.000, a iz ostalih sredstava Proračuna u iznosu od 251.000 kuna, te iz namjenskih sredstava za razvoj komunalne infrastrukture u iznosu od 1.050.000 kn.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 400-06/12-01/4

Ur. broj: 2170/08-08-12-27

Kraljevica, 28. studenoga 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Alen Vidović, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr