SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 47. Petak, 30. studenog 2012.
GRAD CRIKVENICA

57.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08. , 36/09. i 150/11.) i članka 43. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko -goranske županije« broj 26/09. i 34/09. -ispravak), Gradonačelnik Grada Crikvenice, dana 27. studenoga 2012. godine donosi

I. IZMJENU I DOPUNU
Pravilnika o kriterijima dodjele stipendija za školovanje
športskih trenera Grada Crikvenice

Članak 1.

U članku 5. stavak 1. Pravilnika o kriterijima dodjele stipendije za školovanje športskih trenera Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/ 12.) mijenja se i glasi:

»Iznos stipendije utvrđuje se u iznosu jedne trećine uplaćene kotizacije po upisanom semestru/godini, a do maksimalnog iznosa godišnje od 2.000,00 kn.«

U članku 5. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Mjesečna uplata može iznositi maksimalno 1.000,00 kn.«

Članak 2.

I. izmjena i dopuna Pravilnika stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 620-01/12-01/41

Ur. broj: 2107/01-04/05-12-4

Crikvenica, 27. studenoga 2012.

Gradonačelnik

Damir Rukavina, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr