SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 47. Petak, 30. studenog 2012.
GRAD BAKAR

38.

Temeljem odredbe članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 25/09, 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra na svojoj sjednici održanoj dana 29. studenog 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o Drugim izmjenama i dopunama Proračuna
Grada Bakra za 2012. godinu

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Bakra za 2012. godinu uključuju korekciju prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka unutar pojedinih proračunskih pozicija i odnose se na sljedeće:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 2.

Prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci po grupama i računima, njihovo povećanje odnosno smanjenje utvrđuju se u Bilanci prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

U Posebnom dijelu Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Bakra za 2012. godinu raspoređuju se rashodi i izdaci po korisnicima odnosno programima i aktivnostima te detaljnijoj namjeni kako slijedi:

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2012/2 U 2012/3

II. POSEBNI DIO

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 4.

Ova Odluka o Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2012. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klsasa: 400-08/11-01/9

Ur. broj: 2170/02-05/3-12-32

Bakar, 29. studenoga 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v. r.

 

Odluka o Drugim izmjenama i dopunama Pro  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=810&mjesto=51222&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr