SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 46. Petak, 23. studenog 2012.
GRAD RIJEKA

152.

Na temelju članka 46. i 90. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 22. studenoga 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke

Članak 1.

U Odluci o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/08 i 44/09) u članku 3. stavku 1. podstavak 7. mijenja se i glasi:

» - ostale nespomenute rashode poslovanja vijeća mjesnih odbora (reprezentacija, vijenci, cvijeće, svijeće i slično),«.

Članak 2.

U članku 9. stavku 1. riječi: »troškove reprezentacije« zamjenjuju se riječima: »ostale nespomenute rashode poslovanja«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/211

Ur. broj: 2170-01-16-00-12-2

Rijeka, 22. studenoga 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=809&mjesto=51000&odluka=152
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr