SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 46. Petak, 23. studenog 2012.
GRAD RIJEKA

112.

Na temelju odredbe članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. studenoga 2012. godine, donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
GRADA RIJEKE ZA 2012. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2013. I 2014. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Grada Rijeke za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 48/11 - u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2012. godinu u A. Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja i to kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

U članku 2. OPĆI DIO Proračuna mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2012. godinu i to kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 4.

Plan razvojnih programa za razdoblje 2012. - 2014. godine iz članka 4. Proračuna (u daljnjem tekstu: Plan) mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2012. godinu i glasi kako je utvrđeno u Izmjenama i dopunama Plana koji čini sastavni dio ovih Izmjena i dopuna Proračuna.

Članak 5.

Sve ostale odredbe Proračuna ostaju nepromijenjene.

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/202

Ur. broj: 2170-01-16-00-12-2

Rijeka, 22. studenoga 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Ri  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=809&mjesto=51000&odluka=112
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr