SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 44. Subota, 10. studenog 2012.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from Cabar 5658..5658

107.

Na temelju članka 21. stavka 2. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Rijeke donio je 5. studenog 2012. godine sljedeću

ODLUKU
o imenovanju povjerenika civilne zaštite
na području grada Rijeke

Članak 1.

Imenuju se povjerenici civilne zaštite na području grada Rijeke.

Popis povjerenika iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u prilogu koji čini sastavni dio ove Odluke i nije predmetom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« (Prilog I).

Članak 2.

Zadaće povjerenika civilne zaštite jesu:

-obavješćivanje građana o pravodobnom poduzimanju mjera i postupaka zaštite i spašavanja,

-sudjelovanje u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja i zbrinjavanja,

-sudjelovanje u organiziranju i provođenju zbrinjavanja ugroženih i nestalih,

-sudjelovanje u prikupljanju svih potrebnih podataka za potrebe zapovjedništva civilne zaštite,

-obavljanje drugih poslova i zadaća utvrđenih propisima, planovima civilne zaštite i nalozima.

Članak 3.

Popis povjerenika iz članka 1. ove Odluke vodi Odjel za gradsku samoupravu i upravu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/12-04/76-85

Ur. broj: 2170/01-15-00-12-1

Rijeka, 5. studenoga 2012.

GRADONAČELNIK

mr. sc. Vojko Obersnel, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=807&mjesto=51000&odluka=107
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr