SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 43. Srijeda, 31. listopada 2012.
GRAD OPATIJA

62.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26-03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj (25/09 i 30/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 25. 10. 2012. godine usvojilo je

II. IZMJENU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA
I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2012. GODINU

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu

(»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 48/11 i 11/12) članak 1. mijenja se i glasi:

»Sredstva za realizaciju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture čine:

Članak 2.

Sredstava iz članka 1. ovog Programa utrošiti će se za namjene iskazane u Tabeli 1. koja je prilog i sastavni dio ovog Programa.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 361-03/11-01/62

Ur. broj: 2156/01-01/12-3

Opatija, 25. listopada 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

II. Izmjena Programa gradnje objekata i   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr