SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 43. Srijeda, 31. listopada 2012.
GRAD OPATIJA

61.

Temeljem članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04. , 110/04 i 178/04) i članka 30. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09, 30/09-ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 25. 10. 2012. godine donosi

III. IZMJENU I DOPUNU GODIŠNJEG
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2012. GODINU

1. U Godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu (»Službene novine Županije primorsko-goranske«, broj 43/11, 11/12 i 25/12 u daljnjem tekstu: Godišnji program) u glavi A. Opće odredbe točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

2. U glavi 1. Godišnjeg programa, točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Sredstva iz točke 2. ovog programa raspoređuju se za:

a prema opisu i opsegu poslova održavanja i procijenjenoj visini troškova po pojedinim djelatnostima utvrđenim ovim programom.

Raspored i namjena sredstava održavanja komunalne infrastrukture po pojedinim djelatnostima za 2012. godinu iskazani su u priloženoj tabeli br. 1 za redovno održavanje i u tabeli br. 2 za pojačano održavanje.

Opis i opseg poslova redovnog održavanja po pojedinim djelatnostima dan je u glavi B1. ovog programa, a za pojačano održavanje popis poslova opisan je u glavi B2.

3. U glavi 3. Godišnjeg programa, Pojačano održavanje uređaja i objekata komunalne infrastrukture točka 5.1. mijenja se i glasi »Rasvjeta za advent u parku Angiolina i Ljetnoj pozornici«.

4. Ovaj Program stupa na osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 361-03/11-01/63

Ur.broj: 2156/01-01-12-3

Opatija, 25. listopada 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE
Predsjednik
O' Brien Sclaunich, v.r.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

III. Izmjena i dopuna Godišnjeg programa  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr