SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 43. Srijeda, 31. listopada 2012.
GRAD OPATIJA

59.

Na temelju članka 9. Odluke o visini spomeničke rente (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/ 10) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09-ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 25. 10. 2012. godine donosi

I. IZMJENE PROGRAMA
utroška sredstava spomeničke rente
za 2012. godinu

Članak 1.

Grada Opatije planira ostvariti sredstva spomeničke rente za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 kn i to po osnovi:

a)stope od 0,05% ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem gospodarske djelatnosti u zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru ili na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline 250.000,00 kn

b)površine objekta u kojem se obavlja gospodarska djelatnost u zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru ili na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline
1.750.000,00 kn

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ovog članka utrošiti će se za sljedeće namjene:

1. Sufinanciranje obnove fasada i krovova 58.800,00 kn,

2. Održavanje parkova i drvoreda 1.760.000,00 kn.

3. Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva 181.200,00 kn.

Detaljna razrada, standardi i novo održavanja potprograma iz prethodnog stavka utvrneni su Godišnjim programom održavanja komunalne infrastrukture Grada Opatije za 2012. godinu.

Članak 3.

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 410-01/11-01/16

Ur. broj: 2156/01-01-11-2

Opatija, 25. listopada 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr