SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 43. Srijeda, 31. listopada 2012.
GRAD OPATIJA

56.

Na temelju članka 44. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09) gradonačelnik Grada Opatije donosi dana 9. listopada 2012. godine

ODLUKU O DAROVIMA

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se način postupanja s darovima koje gradonačelnik, zamjenici gradonačelnika i predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća (u daljnjem tekstu: dužnosnici) i službenici Grada Opatije prime za vrijeme obnašanja javnih dužnosti, odnosno obavljanja posla.

Članak 2.

Dužnosnici i službenici Grada Opatije ne smiju primiti novac bez obzira na iznos, drugu vrijednosnicu i dragocjenu kovinu.

Dužnosnici i službenici Grada Opatije ne smiju primiti stvari bez obzira na njihovu vrijednost, prava i usluge dane bez naknade koje primatelja dovode ili mogu dovesti u odnos zavisnosti ili kod njega stvaraju obvezu prema darovatelju.

Ne smatraju se darovima darovi protokolarne naravi te državna i međunarodna priznanja, odličja i nagrade.

Članak 3.

Dužnosnici i službenici Grada Opatije smiju zadržati dar simbolične vrijednosti i to najviše u vrijednosti do 500,00 kuna od istog darovatelja.

Darovi protokolarne naravi i darovi koji prelaze iznos od 500,00 kuna te ostali darovi koje primatelj ne zadrži kada na to ima pravo, vlasništvo su Grada Opatije.

O primopredaji dara izdaje se potvrda.

Članak 4.

Upravno tijelo nadležno za međunarodnu suradnju, europske integracije i protokol vodi evidenciju primljenih darova koji su predani Gradu.

Evidencija primljenih darova sadrži slijedeće podatke:

-ime, prezime i adresu osobe koja je dar primila te dužnost odnosno posao koji je obnašala u trenutku primitka dara,

-ime, prezime i adresu darovatelja, odnosno naziv i sjedište državnog tijela ili pravne osobe, ako je dar predan u ime državnog tijela ili odnosno pravne osobe,

-opis dara,

-datum darivanja,

-datum predaje dara Gradu Opatiji.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/12-01/25

Ur. broj: 2156/01-03/01-12-1

Opatija, 9. listopada 2012.

GRADONAČELNIK
Ivo Dujmić, ing. v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr