SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 43. Srijeda, 31. listopada 2012.
GRAD OPATIJA

55.

Na temelju članka 98. Stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispravak, 90/11, 16/12 i 86/12) te članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09 - ispravak) Gradsko vijeće Grada Opatije donijelo je dana 25. listopada 2012. godine sljedeći

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti

Članak 1.

Izdaje se prethodna suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta OŠ »Rikard Katalinić Jeretov«.

Članak 2.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-03/12-01/2

Ur. broj: 2156-01-01-12-2

Opatija, 25. listopada 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr