SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 42. Četvrtak, 25. listopada 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

114.

Na temelju članka 28. točke 11. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 34. sjednici održanoj dana 25. listopada 2012. godine donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Ugovor o prijenosu poslovnog udjela Primorsko-goranske županije u
Tehnološko-inovacijskom centru Rijeka d.o.o. na
Sveučilište u Rijeci

I.

Daje se suglasnost na Ugovor o prijenosu poslovnog udjela Primorsko-goranske županije u Tehnološko-inovacijskom centru Rijeka d.o.o. na Sveučilište u Rijeci u tekstu koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-21

Rijeka, 25. listopada 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr