SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 42. Četvrtak, 25. listopada 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

113.

Na temelju članka 13. stavka 1. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 10/97, 24/97, 3/02, 20/05, 26/05-pročišćen tekst i 26/09), članka 19. stavak 1. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske žujpanije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština je na 34. sjednici od 25. listopada 2012. godine donijela

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2012. godinu

I.

Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2012. godinu koje je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije utvrdilo na sjednici od 5. listopada 2012. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-15

Rijeka, 25. listopada 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr