SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 41. Ponedjeljak, 22. listopada 2012.
GRAD CRIKVENICA

51.

Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o boravišnoj prostojbi (»Narodne novine« broj 152/08,59/09) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine PGŽ« broj 26/09,34/09) Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj 22. listopada 2012. godine donosi:

PROGRAM
utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene
poboljšanju boravka turista na području
Grada Crikvenice za 2012. godinu

Članak 1.

Ovim Programom planiraju se sredstava pripadajućeg dijela boravišne pristojbe u planiranom iznosu od 2.000.000,00 kuna utrošiti za slijedeće namjene:

. rad turističkih ambulanti 33.000,00 kn

. postavljanje smeđe signalizacije 550.000,00 kn

. program proslave blagdana i manifesticija 367.550,00 kn

. program održavanja poslovnih prostora 153.750,00 kn

. wireless 91.000,00 kn

. program zaštite okoliša-plava zastava 50.000,00 kn

. glazbeno-scenski program 705.000,00 kn

. manifestacije u sportu 49.700,00 kn.

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 400-06/12-01/04

Ur. broj:2107/01-05/02-12-13

Crikvenica, 22. listopad 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr