SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 41. Ponedjeljak, 22. listopada 2012.
GRAD CRIKVENICA

50.

Na temelju članka 114. b Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/ 03, 87/09, i 88/10, 61/11 i 25/12) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 34/09 - ispravak ), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj 22. listopada 2012. godine, donijelo je

I. IZMJENE PROGRAMA
utroška spomeničke rente za 2012. godinu

Članak 1.

U članku 5. Programa utroška spomeničke rente za 2012. godinu Klasa: 611-01/11-01/05 od 22. prosinca 2011. godine iznos »300.000 kn« zamjenjuje se iznosom »170.000 kn«.

Članak 2.

Ove I. Izmjene programa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 611-01/11-01/05

Ur. broj: 2107/01-08/01-12-7

Crikvenica, 22. listopada 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr