SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 41. Ponedjeljak, 22. listopada 2012.
GRAD CRIKVENICA

48.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 34/09), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj 22. listopada 2012. godine, donijelo je

I. IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u kulturi Grada Crikvenice
za 2012. godinu

Članak 1.

U članku 4. Programa javnih potreba u kulturi Grada Crikvenice za 2012. godinu Klasa: 612-01/11-01/70 od 22. prosinca 2011. godine iznos »5.418.670 kn« zamjenjuje se iznosom »5.167.854,30 kn«.

Članak 2.

Ove I. Izmjene programa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 612-01/11-01/70

Ur. broj: 2107/01-08/01-12-4

Crikvenica, 22. listopada 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr