SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 41. Ponedjeljak, 22. listopada 2012.
GRAD CRIKVENICA

47.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08.), članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09. i 34/09.) Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj 22. listopada 2012. godine donijelo je

I. IZMJENU I DOPUNU PLANA RAZVOJNIH
PROGRAMA ZA 2012. GODINU S
PROJEKCIJAMA ZA 2013. I 2014. GODINU

Točka 1.

U Planu razvojnih programa za 2012. godinu s projekcijom za 2013. i 2014. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 53/11.) točka 1. mijenja se i glasi:

»I. izmjena i dopuna plana razvojnih programa za 2012. godinu s projekcijama za 2013. i 2014. (u daljnjem tekstu: Plan) sadrži rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija.

Plan se sastoji od dva dijela:

1.I. izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2012. godinu s projekcijama za 2013. i 2014. godinu

2.I. izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2012. godinu s planiranim prihodima.«

Točka 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/12-01/04

Ur. broj: 2107/01-05/02-12-12

Crikvenica, 22. listopada 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

I. Izmjena i dopuna Plana razvojnih prog  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr