SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 40. Petak, 12. listopada 2012.
GRAD CRES

25.

Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/30 i 87/09) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici 7. svibnja 2012. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
O USVAJANJU IZVJEŠĆA GRADONAČELNIKA O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA CRESA ZA 2011. GODINU

I.

Usvaja se izvješće Gradonačelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Cresa za 2011. godinu, klasa: 363-04/11-1/11, ur. broj: 2213/02-02-12-5 od 27. travnja 2012. godine.

II.

Ovaj zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-04/11-1/11

Ur.broj: 2213/02-01-12-6

Cres, 7. svibnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr