SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 39. Utorak, 9. listopada 2012.
OPĆINA RAVNA GORA

14.

Na temelju članka 8. stavak 3. Sporazuma o osnivanju Ustanove - Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije, kojeg je Općinsko vijeće Općine Ravna Gora prihvatilo na sjednici od 28. travnja 2000. godine i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 4. listopada 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju člana Upravnog vijeća
Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

1. FRANJO RUŽIĆ iz Ravne Gore, Kosa 73, zamjenik Općinskog načelnika Općine Ravna Gora, imenuje se za člana Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 080-02/12-01/1

Ur. broj: 2112/07-01-12-3

Ravna Gora, 4. listopada 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik

Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr