SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 39. Utorak, 9. listopada 2012.
OPĆINA PUNAT

31.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Zaključka općinskog načelnika (Klasa: 350-05/09- 01/6, Urbroj: 2142-02-02-1-12-95) od 9. listopada 2012. godine, općinski načelnik Općine Punat objavljuje

JAVNU RASPRAVU O
izmijenjenom Prijedlogu »Urbanističkog plan uređenja građevinsko područje naselja N-2 Stara Baška s
pripadajućim građevinskim područjima
sportsko-rekreacijske namjene R7a«

1. Javna rasprava o izmijenjenom Prijedlogu (UPU - 9) Urbanistički plan uređenja građevinsko područje naselja N-2 Stara Baška s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R7a, trajat će 30 (trideset) dana, započet će 22. listopada 2012. godine, a završit će 20. studenog 2012. godine.

2. Za vrijeme trajanja javne rasprave izmijenjeni Prijedlog bit će izložen na javni uvid u prostoru »Stare škole« u Staroj Baški, Stara Baška 87, 51521 Punat, svakim radnim danom od ponedjeljka do subote u vremenu od 9 do 12 sati.

3. U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se jedno izlaganje za građanstvo i udruge građana, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela, koje će se održati 12. studenoga u 16 sati u prostoru »Stare škole« u Staroj Baški.

4. Posebnu obavijest o javnoj raspravi uputiti će se nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

5. Prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni Prijedlog (UPU - 9) Urbanistički plan uređenja građevinsko područje naselja N-2 Stara Baška s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R7a, mogu se osobno unijeti u Knjigu primjedbi i prijedloga ili u pisanom obliku dostaviti poštom, odnosno osobno za vrijeme trajanja javnog uvida i javne rasprave, zaključno do 20. studenog 2012. godine na adresu Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat.

6. Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani, potpisani s imenom, prezimenom i adresom podnositelja te dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Klasa: 350-05/09-01/9

Ur. broj: 2142-02-01-2-12-96

Punat, 9. listopada 2012.

OPĆINSKI NAČELNIK

Mladen Juranić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=802&mjesto=51521&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr