SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 39. Utorak, 9. listopada 2012.
OPĆINA PUNAT

30.

Na temelju članka 51. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09) općinski načelnik donosi

O D L U K U
o imenovanju članova Socijalnog vijeća

Članak 1.

U Socijalno vijeće imenuju se:

1. Dragutin Žic, predsjednik

2. Krešimir Kraljić, član

3. Marica Žic, član

4. Mirjana Krstinić, član

5. Renata Klepac, član

6. Mira Orlić, član

7. Alica Karabaić, član.

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o imenovanju članova Socijalnog vijeća (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/09, 28/10, 36/ 11).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 080-02/12-01/1

Ur. broj: 2142-02-01-2-12-32

Punat, 3. listopada 2012.

OPĆINSKI NAČELNIK

Mladen Juranić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=802&mjesto=51521&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr