SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 39. Utorak, 9. listopada 2012.
GRAD MALI LOŠINJ

66.

Na temelju odredbe članka 114b. Zakona o zaštit i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/ 03, 157/03, 87/09 i 88/10) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09) , Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 19. rujna 2012. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Plana raspodjele sredstava spomeničke rente
za 2012. godinu

Članak 1.

U članku 2. stavak 1. Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. godinu briše se ukupan planirani prihod od spomeničke rente: »857.000,00 kn« i upisuje se novi planirani prihod od spomeničke rente u iznosu od: »911.500,00 kn«.

Članak 2.

Raspored financijskih sredstava naveden u članku 2. mijenja se i glasi, kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

I. izmjene i dopune Plana raspodjele spomeničke rente za 2012. god. Stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/12-01/16

Ur. broj: 2213/01-01-12-16

Mali Lošinj, 19. rujna 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v.r.

 

I. Izmjene i dopune Plana raspodjele sre  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr