SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 39. Utorak, 9. listopada 2012.
GRAD KRALJEVICA

33.

Na temelju članka 10. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici 4. listopada 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o ustanovljenju i
dodjeli javnih priznanja Grada Kraljevice

Članak 1.

U članku 1. Odluke o ustanovljenju i dodjeli javnih priznanja Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 5/98 i 39/06) u stavku 3. dodaje se alineja 5. koja glasi »Nagrada Grada Kraljevice za sport«.

Članak 2.

U članku 2. iste Odluke dodaje se točka d) koja glasi »Nagrada Grada Kraljevice za sport«.

U stavku 6. istog članka iza riječi »jedna nagrada za životno djelo« dodaje se »i jedna nagrada Grada Kraljevice za sport«.

Članak 3.

U članku 5. riječi »Odbora za dodijelu priznanja i nagrada« zamijenjuju se riječima »Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu javnih priznanja«.

Članak 4.

U članku 8. stavku 1. alineji 2. riječi »Gradsko poglavarstvo Grada Kraljevice« zamijenjuju se s riječi »gradonačelnik«.

U stavku 2. istog članka riječi »Odboru za dodjelu priznanja i nagrada« zamjenjuju se s riječima »Odboru za izbor, imenovanja i dodjelu javnih priznanja«.

Članak 5.

U članku 9. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamijenjuju se s riječi »gradonačelnik«.

Članak 6.

U članku 10. riječi »Odbor za dodijelu javnih priznanja« zamjenjuje se riječima »Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu javnih priznanja«.

Članak 7.

U članku 11. stavku 1. i 2. riječi »Odbor za dodjelu gradskih priznanja« zamjenjuje se riječima »Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu javnih priznanja«.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 061-01/06-01/3

Ur. broj: 2170/08-08-12-3

Kraljevica, 4. listopada 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Alen Vidović, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr