SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 39. Utorak, 9. listopada 2012.
GRAD ČABAR

24.

Na temelju članka 109. stavak 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 33/09, 28/10) Gradsko vijeće Grada Čabra na sjednici održanoj 28. rujna 2012. godine donosi polugodišnji izvještaj o

IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA
ČABRA ZA RAZDOBLJE
SIJEČANJ - LIPANJ 2012. GODINE

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izvršenje Proračuna Grada Čabra za prvo polugodište 2012. godine (u daljnjem tekstu: izvršenje Proračuna) sastoji se od:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u izvršenju Proračuna za 2012. godinu, kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

II. POSEBAN DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine raspoređeni su po korisnicima i programima u Posebnom dijelu kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 4.

Ovaj polugodišnji izvještaj o Izvršenju Proračuna Grada Čabra stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01/02

Ur.broj:2108-03-04/1-11-2

Čabar, 28. rujna 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zdravko Tomac, v.r.

 

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ča  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr