SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 38. Ponedjeljak, 1. listopada 2012.
GRAD OPATIJA

54.

Temeljem odredbi članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 36. i 94. Statuta Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 30/ 09 - ispravak) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 25. rujna 2012. donijelo je

IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA OPATIJE
ZA I. - VI. 2012. GODINE

Članak 1.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA I - VI 2012 GODINE
II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Ukupna sredstva proračuna u iznosu od 62.419.681,44 kune raspoređena su po programima, aktivnostima i projektima po nositeljima kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Izvršenje Proračuna Grada Opatije za I. - VI. 2012. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 410-08/11-01/04

Ur. broj: 2156/01-05-01-12-7

Opatija, 25. rujna 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r.

 

Izvršenje Proračuna Grada Opatije za I.-  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr