SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 38. Ponedjeljak, 1. listopada 2012.
GRAD OPATIJA

53.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09 i 130/11) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/09, 30/09-ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 25. listopada 2012. godine donosi

Plan gradnje komunalnih vodnih
građevina za razdoblje od 2012. do 2014. godine

Članak 1.

Ovim planom utvrđuju se vrste komunalnih vodnih građevina koje se planiraju graditi u razdoblju 2012. do 2014. godine, kao i izvori sredstava za financiranje te gradnje.

Članak 2.

U razdoblju od 2012. do 2014. godine na području Grada Opatije planira se graditi slijedeće komunalne vodne građevine:

Članak 3.

Proračunima Grada Opatije za razdoblje 2012. do 2014. godine osigurati će se i utvrđivati godišnji iznos sredstava koja Grad osigurava za svaku kalendarsku godinu.

Članak 4.

Sredstva naknade za razvoj koja se ostvaruju sukladno Odluci Gradskog vijeća od 2. veljače 2010. godine koristite se za otplatu kredita I. faze Projekta zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području, podprojekt Opatija-Lovran- Matulji i za izgradnju objekata i uređaja i otplatu II. faze Projekta.

Eventualna neutrošena sredstva naknade za razvoj prikupljena za izgradnju vodnih građevina I. i II. faze Jadranskog projekta (temeljem Odluka o namjenskom povećanju cijene vode za 4 kn/m3 za financiranje izgradnje objekata sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa od 25. rujna 2003. i 2. 2. 2010. godine), namjenjuju se za nastavak izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda označenog u članku 2. ove odluke i koristiti će se umjesto sredstava proračuna.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. listopada 2012. godine, s kojim danom prestaje primjena Plana gradnje vodnih građevina za razdoblje 2010-2012 (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 18/10 i 37/11).

Klasa: 363-01/12-01/250

Ur. broj: 2156/01-01-12-1

Opatija, 25. rujna 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
O' Brien Sclaunich, dipl. oecc., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr