SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 38. Ponedjeljak, 1. listopada 2012.
GRAD OPATIJA

51.

Na temelju članka 26. Zakona o knjižnicama (»Narodne novine« broj 105/97, 5/98 - ispravak, 104/00 i 69/09) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 25/09 i 30/09), na prijedlog Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice »Viktor Car Emin« Opatija, Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 25. rujna 2012. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice
i čitaonice »Viktor Car Emin« Opatija

1.Suzana Šturm - Kržić imenuje se za ravnateljicu Gradske knjižnice i čitaonice »Viktor Car Emin« Opatija, na mandat od četiri godine.

2.Mandat imenovane započinje 7. listopada 2012. godine.

3.Ovo Rješenje bit će objavljeno u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 112-01/12-01/14

Ur. broj: 2156/01-01-12-2

Opatija, 25. rujna 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr