SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 37. Petak, 28. rujna 2012.
GRAD RIJEKA

104.

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. rujna 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju na privremeno
korištenje poslovnog i sportskog prostora
u ustanovama odgoja i školstva

Članak 1.

U Odluci o davanju na privremeno korištenje poslovnog i sportskog prostora u ustanovama odgoja i školstva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09 i 45/10), tablični prikaz iz članka 5. stavka 1. Odluke, mijenja se i glasi kako je utvrđeno u privitku koji čini sastavni dio ove Odluke (Privitak I.).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/179

Ur.broj: 2170-01-16-00-12-2

Rijeka, 27. rujna 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

Privitak I. - Tablični prikaz

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Odluka o izmjeni Odluke o davanju na pri  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=800&mjesto=51000&odluka=104
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr