SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 36. Četvrtak, 20. rujna 2012.
OPĆINA VRBNIK

31.

Na osnovi stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04 i 178/04, 38/09 i 79/09 ) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09 i 33/09) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na sjednici održanoj dana 11. rujna 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o izvršenju Plana gradnje komunalnih
vodnih građevina za razdoblje siječanj - lipanj
2012. godine u Općini Vrbnik

Članak 1.

Ovim Planom određuje se gradnja komunalnih vodnih građevina 2012. godine na području Općine Vrbnik.

Planom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

U izvršenju Proračuna Općine Vrbnik za razdoblje siječanj - lipanj 2012. godine utrošena su sredstva za sljedeće djelatnosti:

KN

R. br.

PROGRAM

Planirano

Izvršeno

1.

Proširenje vodov.
mreže

50.000,00

0,00

2.

Mjesna mreža Risika - Garica

200.000,00

0,00

Članak 3.

Ova Odluka o izvršenju Programa stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 361-08/12-01/91

Ur. broj: 2142-07-03-12-1

Vrbnik, 11. rujna 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Slavko Zahija, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr