SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 36. Četvrtak, 20. rujna 2012.
OPĆINA VRBNIK

 30.

Na osnovi stavka 1. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09 i 33/09) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na sjednici održanoj 11. rujna 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz st. 1. članka 22. Zakona
o komunalnom gospodarstvu za razdoblje siječanj
- lipanj 2012. godine u Općini Vrbnik

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2012. godini na području Općine Vrbnik za komunalne djelatnosti:

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

- održavanje javnih površina

- održavanje nerazvrstanih cesta

- javna rasvjeta

Programom iz stavka 1.ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

U izvršenju Proračuna Općine Vrbnik za razdoblje siječanj - lipanj 2012. godine utrošena su sredstva za sljedeće djelatnosti:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

Ova Odluka o izvršenju Programa stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 361-08/01-12/90

Ur. broj: 2142-07-03-12-1

Vrbnik, 11. rujna 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Slavko Zahija, v. r.

 

Odluka o izvršenju Programa održavanja k  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr