SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 36. Četvrtak, 20. rujna 2012.
OPĆINA VRBNIK

29.

Na osnovi stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04 i 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09 i 33/09) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na sjednici održanoj dana 11. rujna 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1., 2. i 3.
članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za
siječanj - lipanj 2012. godinu u Općini Vrbnik

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja komunalne infrastrukture u 2012. godini na području Općine Vrbnik.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

U izvršenju Proračuna Općine Vrbnik za razdoblje siječanj - lipanj 2012.godine utrošena su sredstva za slijedeće djelatnosti:

KN

R. br.

PROGRAM

Planirano

Izvršeno

1.

Sanacija Vajavine

200.000,00

0,00

2.

Sanacija župan. ceste - ulaz u mjesto

50.000,00

0,00

3.

Mrtvačnica

738.000,00

0,00

4.

Uređenje pomorskog dobra

214.500,00

112.821,75

5.

Uređenje spojne
obale

120.000,00

0,00

6.

Uređenje šetnice
Kozica

500.000,00

0,00

7.

Uređenje Vitezićeve
ulice

200.000,00

17.220,00

8.

Sanacija dijela groblja Risika

60.000,00

0,00

Članak 3.

Ova Odluka o izvršenju Programa stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 361-08/11-01/54

Ur. broj: 2142-07-03-12-2

Vrbnik, 11. rujna 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Slavko Zahija, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr