SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 36. Četvrtak, 20. rujna 2012.
OPĆINA KOSTRENA

30.

Na temelju članka 109. stavak 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne ) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, i 150/02, 147/03, 73/08 i 25/12 ), te članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Kostrena na sjednici održanoj 13. rujna 2012. donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE KOSTRENA
ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2012. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA 19.768.153

PRIHODI OD PRODAJE
NEFINANCIJSKE IMOVINE 513.828

RASHODI POSLOVANJA 14.465.386

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 5.166.471

RAZLIKA - MANJAKV/VIŠAK PRIHODA 650.124

B. MANJAK PRIHODA. IZ PREDH. GODINA 5.297.790

C. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE -
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU
I OTPLATE ZAJMA -
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE /
MANJAK PRIHODA -

D. UKUPNI MANJAK PRIHODA I
PRIMITAKA 4.647.666

Članak 2.

Izvršenje bilančnog dijela Proračuna Općine Kostrena za razdoblje od 1. 1. 2012. do 30. 6. 2012. godine sastavni je dio ovog Polugodišnjeg izvještajao izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2012. godinu.

Članak 3.

Ovaj Polugodišnji izvještaj stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/3

Ur: broj: 2170-07-01-12-43

Kostrena, 13.rujna 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof., v.r.

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO ZA GODINU 2012 / 3
OD 1. 1. .12 DO 30. 6. 12.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Prora  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr