SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 36. Četvrtak, 20. rujna 2012.
OPĆINA KOSTRENA

 28.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09, 49/11) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Kostrena na sjednici održanoj 13. rujna 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 48/11), mijenja se članak 1. i glasi:

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kostrena za 2012. godinu, za:

1. javne površine,

2. nerazvrstane ceste,

3. groblja,

4. javnu rasvjetu,

Programom iz stavka 1. ovog članka određuje se popis građevina s procjenom troškova za gradnju, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

Članak 2.

Mijenja se članak 2. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i glasi:

Članak 2.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa je sljedeći:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 4.

Ova Odluka o Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/3

Ur. broj: 2170-07-01-12-45

Kostrena, 13. rujna 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof., v. r.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Programa g  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr