SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 36. Četvrtak, 20. rujna 2012.
OPĆINA BAŠKA

29.

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 36/09, 46/09) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10, 39/10) Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 12. rujna 2012. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BAŠKA ZA 2012. GODINU
U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2012. GODINE

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za 2012. godinu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine sastoji se od:

Članak 2.

Pregled izvršenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Baška sastavni je dio ovog obračuna. Sastoji se od općeg i posebnog dijela. Opći dio sadrži pregled izvršenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije. Posebni dio sadrži pregled izvršenja po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Klasa: 021-05/12-01/7

Ur. broj: 2142-03-01/1-11-4

Baška, 12. rujna 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

mr. sc. Ivan Juranić dr. med., v. r.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Prora  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr