SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 36. Četvrtak, 20. rujna 2012.
GRAD MALI LOŠINJ

56.

Na temelju odredbe članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11 i 130/11) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09) Gradsko Vijeće Grada Malog Lošinja je na sjednici održanoj dana 19. rujna 2012. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA GRADNJE
KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA
RAZDOBLJE 2011.- 2013. godine

Članak 1.

U Planu gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2011.- 2013. godine (»Službene novine PGŽ« broj 24/11 i I. Izmjenama i dopunama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2011-2013. godine (»Služnbene novine PGŽ« broj 50/11 (u daljnjem tekstu: Plan),

Članak 3. mijenja se i glasi:

PLAN GRADNJE 2012.

1. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda:

-izgradnja kanalizacije Velopin - projekt Jadran,
nastavak iz 2011. 5.372.000

-izgradnja kanalizacije Poljana - projekt Jadran,
nastavak iz 2011. 6.100.000

- stručni nadzor Priko i Poljana 230.000

- stručni nadzor zaštite na radu 1/3 od 100.000. 53.330

-oborinska kanalizacija podsustav
Poljana - Škverić 410.141

-izgradnja uređaja za pročišćavanje Kijac
I. faza - projekt Jadran 520.000

-izgradnja kanalizacijskih kolektora unaselju
Poljana u Malom Lošinju 47.000

- kanalizacija Sv. Martin 36.000

- Ispust Nerezine 500.000

- proširenje kanalizacije Kalvarija 800.000

- kućni priključci (više manjih) 287.000

-igradnja kanalizacije s rekonstr. vodovoda
ovenska - Kunsil V. faza nast. 2011. g. 224.000

-igradnja kanalizacije sa rek. vodovoda
V. Lošinj, Podjavori dionica 5 600.000

-izgradnja kanalizacije sa rekonstr. vodovoda
V. Lošinj, dionica 4 I. faza 915.000

-izgradnja kanalizacije sa rekonstr. vodovoda
V. Lošinj, dionica 4 II. faza 1.200.000

-izgradnja kalizacije sa rekonstr. vod.
Mali Lošinj, Kaštel, V. faza 620.000

- kanalizacija Čikat biofiltracija 300.000

- kanalizacija Čikat II. faza 1.430.000


1. UKUPNO 19.644.471

2. Opskrba pitkom vodom

-pojačanje vodoopskrbe naselja Sv. Jakov,
hidroforsko postrojenje 430.000

-nastavak izgradnje vodoopskrbe Ilovik IV. Faza,
vodosprema Grgošćak i C/S Umpiljak 2.300.000

-Vodopskrba Ilovik V faza
kopneni cjevovod Sv. Petar, podmorski
cjevovod 1.460 m, 2.000.000
C/S Umpiljak i trafostanica.

-projekt vodovodne i kanal. mreže na Iloviku 170.000


2. UKUPNO 4.900.000


SVEUKUPNO 1. + 2. 24.544.471

IZVORI FINANCIRANJA ZA 2012. GODINU

1. Proračun Grada Malog Lošinja 800.000

2.Proračun Grada Malog Lošinja, neutrošena
sr. naknade za razvoj 2.496.141

3. Hrvatske vode 6.396.330

4. Projekt Jadran -

-kredit Svjetske banke 50% 5.851.000

-Hrvatske vode 7,2% 842.544

-Državni prorač. 24% 2.808.480

-naknada za razvoj 18,8%, sredstva na
računu Zabe 2.199.976

5.Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o,
sredstva amortizacije 2.250.000

6. Jadranka d.d 900.000


UKUPNO 24.544.471

Članak 2.

Članak 5. briše se.

Članak 3.

Svi ostali članci Programa ostaju nepromijenjeni.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu s danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 325-01/12-01/11

Ur. broj: 2213/01-01-12-4

Mali Lošinj, 19. rujna 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr