SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 36. Četvrtak, 20. rujna 2012.
GRAD MALI LOŠINJ

55.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 26/03 - proč. tekst, 82/ 04, 110/04, 178/04, 38709, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 19. rujna 2012. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2012. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Malog Lošinja za 2012. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 50/11) u članku 2. briše se i glasi:

Ukupno planirani iznos u kn: 9.305.874,17

Izvori: komunalna naknada 6.535.000,00

višak prihoda 134.874,17

vlastiti prihodi 250.000,00

naknade za koncesije 1.000.000,00

boravišna pristojba 950.000,00

donacije 5.000,00

kapitalne pomoći Proračuna RH 180.000,00

tekuće pomoći PGŽ 145.000,00

prihodi po posebnim propisima 36.000,00

ostali prihodi 30.000,00


-ODRŽAVANJE ČISTOĆE
JAVNIH POVRŠINA 1.700.000,00

-DDD i VHS 210.000,00

-PRIJEVOZ KOM.OTPADA S OTOKA 210.000,00

-ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA 2.090.000,00

-ODRŽAVANJE FONTANA 40.000,00

-ODVODNJA OBORINSKIH VODA 250.000,00

-PRIJEVOZ VODE I JAVNI IZLJEVI 78.471,57

-ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA 300.000,00

-REGULACIJA PROMETA 180.000,00

-PROMETNA SIGNALIZACIJA 100.000,00

-ODRŽAVANJE GROBLJA 160.000,00

-ĆIŠĆENJE JAVNIH WC-a 36.000,00

-ODRŽAVANJE OBALE 1.000.000,00

-JAVNA RASVJETA 2.006.402,60

-utrošak el. energije 1.300.000,00

-održavanje javne rasvjete 506.402,60

-uređenje prigodne božićne rasvjete 200.000,00

-ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 905.000,00


ukupno: 9.305.874,17


- Održavanje čistoće javnih površina:

Čišćenje obuhvaća pometanje ulica strojno/ručno, pranje ulica strojno/ručno, čišćenje trave na javno-prometnim površinama, pražnjenje košarica za otpatke; veličine javno prometnih površina s kategorizacijom:

Mali Lošinj I 30.854 m2

Mali Lošinj II. 38.301 m2 (uključen Čikat II kat)

Mali Lošinj III 27.002 m2

Mali Lošinj IV 19.764 m2

Veli Lošinj I 4.510 m2

Veli Lošinj II 5.730 m2

Veli Lošinj III 520 m2

Veli Lošinj IV 750 m2

Nerezine I 2.070 m2

Ćunski II 6.317 m2

Unije II 4.033 m2

Unije III 4.033 m2

Susak II 4.297 m2

Susak III 1.220 m2

Ilovik II 6.317 m2

Osor II 3.062 m2

Pranje javno-prometnih površina:

Mali Lošinj 6.645 m2 ručno/ svakodnevno,

Mali Lošinj 20.678 m2 strojno/ 2x tjedno

Veli Lošinj 3.880 m2 strojno/ 2 x tjedno

Nerezine 2.390 m2 strojno/2x tjedno

- Održavanje zelenih površina obuhvaća:

Tekuće održavanje zelenih površina U Malom Lošinju 6.256 m2, okolna mjesta 3.899 m2 i sadnju novih (Priko i Osor) i vanredno održavanje dijela područja Podjavori u Velom Lošinju; košenje travnatih površina Mali Lošinj 41.308 m2 3x godišnje i okolna mjesta 55.804 m2 2x godišnje i postavljanje i održavanje komunalne opreme (košarica i klupa); održavanje gradskih fontana.

-Djelatnost čišćenja plaža obuhvaća slijedeće pravce
Porto šešila-Cuanguski-Mala Draga-Vela Draga-Sunfarn-Krivica-Balvanida-Pijeski od 1. 6. do 1. 9. svaki drugi dan
Javorna-Kriška-Jamna-Trasorka-Mrtvaška od 1. 6. do 1. 9. dva puta mjesečno
Koludarac-Bocca Falsa, Murter-vala Inglese-Zabodarski I-II-III-uvala zadnja-Bocca vera od 1. 6. do 1. 9. tjedno jednom
Bocca vera-Liski-Liska slatina-Studenčić 1. 6. do 1. 9. 2x mjesečno
Most Privlaka-Privlaka-Kadin-Zagazinjine-zag. Žalić- Bojčić-Sv. Martin-M. Valdarke-Valdarke-Riva Valdarke-Val d škure-hotel Punta od 1. 6. do 1. 9. svaki drugi dan
Vila Diana-glavna plaža-ipod hotela Bellewue-hotel Alhambra-spomenik A. Haračić-željezničko odmaralište-Lanterna od. 1. 6. do 1. 9. svaki drugi dan
Villa Diana-Njemačko groblje-Kredo-Srebrna uvala- Zlatna uvala-Velopin-benzinska od. 1. 6. do 1. 9. svaki drugi dan

-Čišćenje i održavanje prohodnosti pješačkih staza 184 km i šetnica lungomare 41 km, predviđa dva godišnja prohoda cjelokupne dužine.
Uz lungo mare čiste se košarice i ručno se čiste javne površine svaki dan

- Program održavanja oborinskih kolektora obuhvaća tekuće čišćenje svih oborinskih kolektora 420 kom. i rešetki 231 m (3x godišnje) i vanredno održavanje (velike oborinske vode); u Malom Lošinju, Velom Lošinju i Nerezinama.

- Održavanje groblja obuhvaća održavanje čistoće puteva i staza na grobljima, rasvjete i javnih izljeva; bojanje željeznih i drvenih djelova groblja i građevinsko održavanje (zidići i putevi)

- Održavanje nerazvrstanih cesta:

- zimsko održavanje (čišćenje snijega, posipavanje i grecanje)

- održavanje nerazvrstanih cesta i puteva ukupno 232.910,62 kn

staza na groblju Nerezine - 37.039.48 kn

ulica Vladimira Nazora Nerezine - 35.261,29 kn

proširenje zavoja u Artatorama - 28.360,63 kn

krpanje rupa u Artatorama - 21.448,44 kn

ulica na Kaštelu u Malom Lošinju - 71.339,39 kn

dio ceste na Kalvariji - 39.201,39 kn

- regulacija prometa u svim naseljima

- prometna signalizacija u svim naseljima

-Održavanje groblja obuhvaća redovno i tekuće održavanje groblja

-Prijevoz vode i javni izljevi obuhvaća javne špine

-Čišćenje javnih WC-a u malim mjestima

-Održavanje obale:

a) sa trgovačkim društvom Lošinj usluge do.o.- ukupno planirana sredstva u iznosu od 554.000,00 kn odnosi se na:

Mali Lošinj: Sanacija plaže na Čikatu 162.000,00 kn

Platoi i sunčališta, ulazi u more 274.000,00 kn

Nerezine: sunčalište na Galboki 30.000,00 kn

Artatore: uređenje ulazne plaže 9.000,00 kn

uređenje plaže kod tuša 5.000,00 kn

sanacija rizlom 16.000,00 kn

Održavanje ostalih plaža: 10.000,00 kn

Održavanje skala i tuševa: 30.000,00 kn

Ostalo nespomenuto: 18.000,00 kn

b) Grad Mali Lošinj putem povjeravanja poslova iznos od 446.000,00 kn odnosi se na:

Mali Lošinj: uređenje puta Valdarke
(akcija građana) 34.000,00 kn

uređenje stepenica Veli mul 31.000,00 kn

Veli Lošinj: sanacija obale Javorna 60.000 kn

Susak: sanacija obale 10.000,00 kn

sanacija puteva (akcija građana) 30.000,00kn

Nerezine: plaža za invalide 32.000,00 kn

mol Biskupija - akcija građana

sunčalište Lipa - rezanje šina 3.000,00 kn

Artatore: mol u Kandiji 13.000,00 kn

sanacija rive 46.000,00 kn

Ilovik: sanacija platoa ispod »Katine«

i sanacija zida kod »Picule« 37.000,00 kn

Plutajuće barijere: Rovenska, Susak, Osor 25.000,00 kn

Nabavka i postavljanje skala za more
i rukohvati: 45.000,00 kn

Utrošak vode na plažama 30.000,00 kn

Ostalo: 50.000,00 kn

- Javna rasvjeta odnosi se na:

- utrošak el. energije 1.300.000,00 kn

- održavanje javne rasvjete 506.402,60 kn

- dekorativna rasvjeta 200.000,00 kn

- Održavanje javnih površina: 905.000,00 kn

a) sa trgovačkim društvom Lošinj usluge planirani je iznos od 543.000,00 kn i odnosi se na:

Mali Lošinj: sanacija Ostromanove ul. 16.000,00 kn

uređenje površine na Bočacu 42.500,00 kn

uređenje staze na Čikatu 21.200,00 kn

nogostup u Creskoj ul. 70.300,00 kn

sanacija zidova Bočac 45.000,00 kn

sanacije ul. Matice Hrvatske 20.000,00 kn

san. prolaza Priko-Haračićeva 20.000,00 kn

sanacija ul. S Gopčevića 30.000,00 kn

sanacija djela Kaštela 40.000,00 kn

sanacija stepenica Bričina 20.000,00 kn

sanacija stepenica Malin 10.000,00 kn

sanacija kod srednje škole 30.000,00 kn

Ćunski: popravak staze prema Osiri 11.000,00 kn

betoniranje staza 30.000,00 kn

Artatore: tamponiranje desne strane

ceste kod Pastoralonog c. 8.500,00 kn

sanacija ceste - Artatore - aerodrom 12.500,00 kn

Osor: rušenje autobusne čekaonice s odvozom 5.000,00 kn

Punta Križa: uređenje autob. čekališta 20.000,00 kn

sanacija ceste prema Dragi 12.000,00 kn

betoniranje prilaza groblju 8.000,00 kn

Ustrine: sanacija ceste kod groblja 15.000,00 kn

Betoniranje podesta za kontejnere: 36.000,00 kn

Uređenje autobusnih čekaonica: 20.000,00 kn

b) Grad Mali Lošinj putem povjeravanja poslova iznos od 362.000,00 kn i odnosi se na:

Rukohvati i ograde 161.000,00 kn

Ćunski: uređenje dijela površine prema crkvi 85.000,00 kn

Susak: sanacija deponija 17.500,00 kn

Dovoz betona i ostalog mat. za radove akcija građana na javnoj površini 88.000,00

Ostalo: 10.500,00

Članak 2.

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 360-01/12-01/52

Ur. broj: 2213/01-01-12-4

Mali Lošinj, 19. rujna 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr