SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 35. Četvrtak, 13. rujna 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

92.

Na temelju točke VI. Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u 2012. godini (»Narodne novine« broj 52/ 12), članka 7. stavka 2. Uredbe načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2012. godinu (»Narodne novine« broj 52/12), članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 85. stavka 1. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 33. sjednici održanoj 13. rujna 2012. godine, donosi slijedeću

ODLUKU
o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i rasporeda sredstava centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2012. godini

I.

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 33/12) Ministarstvo socijalne politike i mladih donijelo je rješenje o osnivanju pet centara na području Primorsko- goranske županije (Crikvenica, Cres-Lošinj, Krk, Opatija i Rijeka) koji su s radom započeli 01. lipnja 2012. godine, a s kojim danom je Zavod za socijalnu skrb u Primorsko- goranskoj županiji prestao s radom.

Odlukom o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u 2012. godini (»Narodne novine« broj 52/12) centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije osigurana su sredstva u iznosu od 3.859.250 kuna za materijalne i financijske rashode.

II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke raspoređuju se primjenom kriterija i mjerila iz Odluke Vlade, ukupno po svakom pojedinom Centru, uzimajući u obzir stvarno ostvarene rashode Zavoda za socijalnu skrb u Primorsko-goranskoj županiji (odnosno centara za socijalnu skrb pri Zavodu) u razdoblju siječanj-svibanj 2012. godine

Preostali se iznos sredstava od 2.210.125,01 kn raspoređuje centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije za podmirenje:

. Materijalnih rashoda u iznosu od 2.166.065,01 kn,

. Financijskih rashoda u iznosu od 44.060,00 kn.

Prioritet u korištenju sredstva iz stavka 1. podstavka 1. ove točke imaju rashodi za fizičku i tehničku zaštitu zaposlenih u centrima za socijalnu skrb, sukladno zaključenim ugovorima s odabranim ponuditeljem u postupku javne nabave usluge.

III.

Sredstva iz točke II. ove Odluke, raspoređuju se centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije prema strukturi kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

IV.

Sredstva iz točke III. ove Odluke doznačavat će se centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije sukladno ostvarenim materijalnim i financijskim rashodima, dva puta u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Centri za socijalnu skrb dužni su dva puta mjesečno dostavljati zahtjev, odnosno izvještaj o stvarno nastalim rashodima, na za to propisanim obrascima, sa specifikacijom računa.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/7

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-12

Rijeka, 13. rujna 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

 

Odluka o kriterijima i mjerilima i način  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr