SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 33. Petak, 22. listopada 2004.
OPĆINA RAVNA GORA
28

25.

Nakon izvršene provjere teksta Odluke o drugoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2004. godinu, koja je objavljena u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, broj 27/04 od 16. kolovoza 2004. godine, utvrđen je propust u prijepisu, te se daje

ISPRAVAK
Odluke o drugoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2004. godinu

U Općem dijelu članak 1. pod A. Račun prihoda i rashoda:

- pod stavkom Rashodi poslovanja u stupcu 3 broj »306.765,67« zamjenjuje se brojkom »661.765,67«, u stupcu 4 broj »4.491.121,90« zamjenjuje se brojkom »4.846.121,90«,

- pod stavkom Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u stupcu 3 broj »917.639,10« zamjenjuje se brojkom »562.639,10«, u stupcu 4 broj »3.340.878,10« zamjenjuje se brojkom »2.985.878,10«.

U članku 1. u dijelu Usporedba proračuna: 2004/2 - 2004/ 3, Ukupni rashodi:

- pod stavkom 1. Tekući rashodi u stupcu 3 broj »306.765,67« zamjenjuje se brojkom »661.765,67«, u stupcu 4 broj »4.491.121,90« zamjenjuje se brojkom »4.846.121,90«,

- pod stavkom 32 Materijalni rashodi u stupcu 3 broj »213.509,15« zamjenjuje se brojkom »568.509,15«, u stupcu 4 broj »2.354.458,20« zamjenjuje se brojkom »2.709.458,20«,

- pod stavkom 323 Rashodi za usluge u stupcu 3 broj »245.857,77« zamjenjuje se brojkom »600.857,77«, u stupcu 4 broj »1.640.765,42« zamjenjuje se brojkom »1.995.765,42«,

- pod stavkom 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u stupcu 3 broj »232.757,77« zamjenjuje se brojkom »577.757,77«, u stupcu 4 broj »1.159.364,42« zamjenjuje se brojkom »1.504.364,42«,

- pod stavkom 3233 Usluge promidžbe i informiranja u stupcu 3 broj »7.500,00« zamjenjuje se brojkom »17.500,00«, u stupcu 4 broj »114.350,00« zamjenjuje se brojkom »124.350,00«,

- pod stavkom 2. Kapitalni rashodi u stupcu 3 broj »917.639,10« zamjenjuje se brojkom »562.639,10«, u stupcu 4 broj »3.340.878,10« zamjenjuje se brojkom »2.985.878,10«,

- pod stavkom 41 Rashodi za nabavu neproizv. imovine u stupcu 3 broj »-30.000,00« zamjenjuje se brojkom »- 47.000,00«, u stupcu 4 broj »20.000,00« zamjenjuje se brojkom »3.000,00«,

- pod stavkom 411 Zemljište u stupcu 3 broj »-30.000,00« zamjenjuje se brojkom »-47.000,00«, u stupcu 4 broj »20.000,00« zamjenjuje se brojkom »3.000,00«,

- pod stavkom 4111 Zemljište u stupcu 3 broj »-30.000,00« zamjenjuje se brojkom »-47.000,00«, u stupcu 4 broj »20.000,00« zamjenjuje se brojkom »3.000,00«,

- pod stavkom 42 Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imov. u stupcu 3 broj »690.639,10« zamjenjuje se brojkom »352.639,10«, u stupcu 4 broj »2.623.748,10« zamjenjuje se brojkom »2.285.748,10«,

- pod stavkom 421 Građevinski objekti u stupcu 3 broj »260.000,00« zamjenjuje se brojkom »-78.000,00«, u stupcu 4 broj »1.645.336,00« zamjenjuje se brojkom »1.307.336,00«,

- pod stavkom 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti u stupcu 3 broj »510.000,00« zamjenjuje se brojkom »252.000,00«, u stupcu 4 broj »1.255.000,00« zamjenjuje se brojkom »997.000,00«,

- pod stavkom 4214 Ostali građevinski objekti u stupcu 3 broj »-250.000,00« zamjenjuje se brojkom »-330.000,00«, u stupcu 4 broj »330.336,00« zamjenjuje se brojkom »250.336,00«,

- pod stavkom 5161 Dani zajmovi tuzemnom malom i sred. poduzetništvu u stupcu 3 broj »0,00« zamjenjuje se brojkom »-100.000,00«, u stupcu 4 broj »100.000,00« zamjenjuje se brojkom »0,00«.

U članku 2. u dijelu Usporedba 2 proračuna II. Posebni dio, Razdjel 07 Komunalna potrošnja:

- pod Aktivnost: Zgrade, poz. 165, u stupcu 6 broj »- 15.000,00« zamjenjuje se brojkom »5.000,00«, u stupcu 7 broj »10.000,00« zamjenjuje se brojkom »30.000,00«,

- pod Kapitalni projekt: Otkup zemljišta, poz. 166, u stupcu 6 broj »-30.000,00« zamjenjuje se brojkom »-47.000,00«, u stupcu 7 broj »20.000,00« zamjenjuje se brojkom »3.000,00«,

- pod Aktivnost: Javne površine, poz. 171, u stupcu 6 broj »0,00« zamjenjuje se brojkom »-13.000,00«, u stupcu 7 broj »35.000,00« zamjenjuje se brojkom »22.000,00«,

- pod Aktivnost: Odvodnja voda, poz. 177, u stupcu 6 broj »0,00« zamjenjuje se brojkom »-20.000,00«, u stupcu 7 broj »82.000,00« zamjenjuje se brojkom »62.000,00«,

- pod Kapitalni projekt: Odvodnja, poz. 178, u stupcu 6 broj »0,00« zamjenjuje se brojkom »20.000,00«, u stupcu 7 broj »180.000,00« zamjenjuje se brojkom »200.000,00«,

- pod Kapitalni projekt: Odvodnja, poz. 180, u stupcu 6 broj »0,00« zamjenjuje se brojkom »-100.000,00«, u stupcu 7 broj »100.000,00« zamjenjuje se brojkom »0,00«,

- pod Aktivnost: Ceste, poz 182, u stupcu 6 broj »250.000,00« zamjenjuje se brojkom »608.000,00«, u stupcu 7 broj »450.000,00« zamjenjuje se brojkom »808.000,00«,

- pod Kapitalni projekt: Ceste i nogostupi, poz. 184, u stupcu 6 broj »0,00« zamjenjuje se brojkom »-170.000,00«, u stupcu 7 broj »170.000,00« zamjenjuje se brojkom »0,00«,

- pod Kapitalni projekt: Ceste i nogostupi, poz. 185, u stupcu 6 broj »0,00« zamjenjuje se brojkom »-60.000,00«, u stupcu 7 broj »220.000,00« zamjenjuje se brojkom »160.000,00«,

- pod Kapitalni projekt: Ceste i nogostupi, poz. 187, u stupcu 6 broj »330.000,00« zamjenjuje se brojkom »290.000,00«, u stupcu 7 broj »570.000,00« zamjenjuje se brojkom »530.000,00«,

- pod Kapitalni projekt: Ceste i nogostupi, poz. 187.1, u stupcu 6 broj »40.000,00« zamjenjuje se brojkom »52.000,00«, u stupcu 7 broj »40.000,00« zamjenjuje se brojkom »52.000,00«,

- pod Aktivnost: Ostale komunalne usluge, poz. 190.1, u stupcu 6 broj »7.500,00« zamjenjuje se brojkom »17.500,00«, u stupcu 7 broj »20.000,00« zamjenjuje se brojkom »30.000,00«.

U članku 3. u dijelu Plan razvojnih programa Općine Ravna Gora za razdoblje 2004-2006:

- pod stavkom Komunalna potrošnja, 1. Program izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture, u stupcu 3 broj »423.000,00« zamjenjuje se brojkom »68.000,00«, u stupcu 4 broj »1.923.000,00« zamjenjuje se brojkom »1.568.000,00«,

- pod stavkom Komunalna potrošnja, odvodnja, u stupcu 3 broj »-200.000,00« zamjenjuje se brojkom »-280.000,00«, u stupcu 4 broj »280.000,00« zamjenjuje se brojkom »200.000,00«,

- pod stavkom Komunalna potrošnja, ceste i nogostupi, u stupcu 3 broj »470.000,00« zamjenjuje se brojkom »212.000,00«, u stupcu 4 broj »1.200.000,00« zamjenjuje se brojkom »942.000,00«,

- pod stavkom Ukupno, u stupcu 3 broj »917.639,10« zamjenjuje se brojkom »562.639,10«, u stupcu 4 broj »3.340.878,10« zamjenjuje se brojkom »2.985.878,10«,

- pod stavkom Sveukupno I.+II.+III, u stupcu 3 broj »917.639,10« zamjenjuje se brojkom »562.639,10«, u stupcu 4 broj »3.490.878,10« zamjenjuje se brojkom »3.135.878,10«.

Klasa: 400-08/04-01/07

Ur. broj: 2112/07-01-04-7

Ravna Gora, 25. kolovoza 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Predsjednik
Franjo Ružić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr