SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 33. Petak, 31. kolovoza 2012.
OPĆINA JELENJE

7.

Općinsko vijeće Općine Jelenje na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01,60/01,129/05,109/ 07,36/09 i 150/11), te članka 36. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/ 9), na 18. sjednici održanoj 28. lipnja 2012 godine, donijelo je

ODLUKU
o usvajanju polugodišnjeg izvješća
o radu načelnika

Članak 1.

Usvaja se polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Jelenje za razdoblje siječanj - lipanj 2012. godine.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

Klasa: 612-01/12-01/

Ur. broj: 2170-04-01-12-

Dražice, 28. lipnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Damir Maršanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr